Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej: 

 • Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie (art. 1 ust.1). 
 • Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej" (art. 2 ust.1).
 • Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust.1 pkt 1),
  • wglądu do dokumentów urzędowych (art. 3 ust.1 pkt 2).
 • Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych (art. 3 ust.2).
 • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji publicznej (...), jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust.1).
 • Informacja publiczna, która może być niezwocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art.10 ust. 2),
 • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 ust.1).
 • Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 ust.1).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 261
Podmiot udostępniający: BIP PUP Słupca
Nazwa dokumentu: Dostęp do informacji publicznej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Kasprowicz
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Kasprowicz
Data wytworzenia informacji: 15.02.2024 11:29:39
Data udostępnienia informacji: 15.02.2024 11:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2024 10:00:26
Rejestr zmian