Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zakres działań
Powiatowej Rady Rynku Pracy

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku pracy należy m.in.:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
  w powiatach,
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań,
 • delegowanie przedstawiciela Powiatowej Rady Rynku Pracy do współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w celu wydania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie,
 • opiniowanie wniosków o umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji z Funduszu Pracy lub jednorazowo przyznanych środków zgodnie z art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy, informacji o stanie bezrobocia w powiatach oraz wypracowywanie stosownych wniosków
  i sprawozdań,
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych,
 • opiniowanie proponowanych przez starostę zmian w realizacji programów specjalnych,
 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje Starosta spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie powiatu:

 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • terenowe struktury każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 • społeczno-zawodowe organizacje rolników, w tym związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14.05.2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 630) w sprawie rad rynku pracy.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 331
Podmiot udostępniający: BIP PUP Słupca
Nazwa dokumentu: Powiatowa Rada Rynku Pracy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Kasprowicz
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Kasprowicz
Data wytworzenia informacji: 15.02.2024 13:26:50
Data udostępnienia informacji: 15.02.2024 13:29:49
Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2024 12:59:50
Rejestr zmian